null
FőoldalOldaltérkép

 

"A gyógyítás szíve a szív." (Richard Gordon)

 

RUDNICAI MARGIT 

+3630 722 3621; margo.belsoeroforras(kukac)gmail(pont)com

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési Feltételek (2020.04.15-től érvényes) 

Érvényes: 2020.04.15.-től

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban ÁSZF) a Vállalkozó által üzemeltetett, http://www.belsoeroforras.hu/  oldalon elérhető weblap és az ahhoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) tekintetében érvényesek 2020.04.15 naptól visszavonásig vagy módosításig. A honlapon mindig az aktuálisan érvényes ÁSZF található meg. A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás a weblapon való közzététellel válik hatályossá.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül sorszámozásra, iktatásra (ebből következően utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. Magyar nyelven érvényes.

A Felek között az ÁSZF szerint létrejött szerződés határozott időre, a mindenkori szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (praktikusan az igénybe vett egyéni vagy csoportos alkalom végéig). Amennyiben a szolgáltatás megkezdődött, az Ügyfél elállásra nem jogosult.

Jelen ÁSZF minden olyan szolgáltatás és termékértékesítésre vonatkozik, mely nem lefedett írott, iktatott szerződéssel. Amennyiben valamely termék vagy szolgáltatás értékesítés írott szerződéssel lefedett, arra a termékre vagy szolgáltatásra az írásban kötött szerződés érvényes.

A Vállalkozó fenntart magának minden jogot a weboldal, és annak minden tartalma tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül. Amennyiben a weboldal tartalmait valaki használni szeretné, minden esetben kötelező az információ forrásmegjelölésének (praktikusan linkjének) és a letöltés napjának alkalmazása.

Az ASZF-el összefüggően használandó adatvédelmi irányelvek az alábbi linken érhetők el és (igény esetén) tölthetők le pdf formátumban:

Adatvédelmi Irányelvek>>

Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozónak, mint adatkezelőnek átadott személyes adatait a Vállalkozó az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően kezelje.

Amennyiben jelen ASZF tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek az Ügyfél, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait. A igénybe vett szolgáltatás azt jelenti, hogy az Ügyfél elfogadja jelen ASZF tartalmát!

 

II.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A VÁLLALKOZÓRÓL

A Vállalkozó neve: Rudnicai Margit egyéni vállalkozó, kisadózó

Székhelycím és levelezési cím: 8095 Pákozd, Ribizli utca 27.

Engedélyszám: 11271122

Adószám: 64684226-1-27

Nyilvántartó Kamara: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.)

Kamarai tagsági szám: FE64684226

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001630

Bankszámlaszám (CIB Bank): 10700787-56153895-51100005

IBAN számlaszám: HU85-1070-0787-5615-3895-5110-0005

Cib Bank Ltd. (Formerly Central-European Int.Bank Ltd.) BIC / SWIFT kód adatai - Head Office, Medve U. 4-14 Budapest 1027, Budapest, Hungary – CIBHHUHBXXX

Mail cím és egyben ügyfélszolgálati cím: margo@belsoeroforras.hu

Telefon és egyben ügyfélszolgálati telefon: +3630 722 3621

 

 III. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésében a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen az alábbi jogszabályok tartalmazzák a jogi irányelveket és kötelezettségeket.

2013.évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.).

  1. évi CVIII. törvény (Ektv.) - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-a.

17/1999 (II.5.) Korm.rendelet.

 

 IV.KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS INFORMÁCIÓ KÉRÉS

A www.belsoeroforras.hu oldal tartalmazza a Vállalkozónál igénybe vehető szolgáltatások körét. A honlap egyes al-oldalai tartalmazzák a szolgáltatások leírását. Az alapvető és döntéshez szükséges információk regisztráció nélkül elérhetők. Regisztrációt követően a weblapot meglátogató Felhasználók további számukra hasznos tartalmakat is elérnek. Ezen tartalmakért cserébe nevüket és mail címüket osztják meg.

Az oldalra történő feliratkozásuk során (praktikusan regisztráció) a Felhasználók elfogadják az Adatkezelési Irányelveket és az Általános Szerződési Feltételeket egyaránt a megfelelő pipák elhelyezésével. Ezen tartalmak elfogadása nélkül nem tudnak regisztrálni. Sikeres regisztrációról a weblap e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a regisztráció során alkalmazott jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését. A regisztráció leiratkozással is törölhető.

A regisztrációs folyamat és a hírlevél küldés folyamat szét van választva. A regisztrált felhasználó nem kap automatikusan hírlevelet, csak akkor, ha a hírlevelet igényli.

Bárkinek jogában áll információt kérni a vállalkozás szolgáltatásairól regisztráció nélkül is. Az információ kérő maileket a Vállalkozó igyekszik 3 munkanapon belül megválaszolni. Amennyiben ennyi időn belül nem érkezik válasz a megkeresésre, kérem ismételje meg a megkeresést.  

 

V.A VÁLLALKOZÓ SAJÁT SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZAKMAI NYILAKOZATA

A Vállalkozó felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a honlapon keresztül ismertetett és személyesen nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe. Ugyanakkor a kockázat mérlegeléséhez a vállalkozó az alábbi nyilatkozatot teszi.

Nyilatkozat

„1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) 103. § értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására klinikai szakpszichológus, valamint szakorvos jogosult, pszichoterápia végzésére pedig kizárólag pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező szakpszichológus és szakorvos. A pszichoterápia a lelki egészség megőrzését, fejlesztését, helyreállítását, lelki zavarok megállapítását, vizsgálatát és okainak feltárását, betegségek diagnosztizálását, lelki zavarok pszichológiai módszerekkel történő korrekcióját jelenti. A pszichoterápia segítő, gyógyító beavatkozás a pszichés betegségek kezelésében.

104.§ értelmében nem konvencionális eljárást arra jogosult (megfelelő végzettséggel bíró) szakember végezhet. A 11/1997. (V. 28.) NM rendelet, 1. számú melléklete alapján orvos, felsőfokú egészségügyi végzettséggel bíró szakember, meghatározott szakképesítéssel és meghatározott vizsgákkal rendelkező természetgyógyász végezhet nem konvencionális gyógyító és természetgyógyászati életminőség javító eljárásokat. A nem konvencionálisnak elismert gyógyító eljárások köre a rendeletben megtalálható.

Én, Rudnicai Margit nemzetközi minősítéssel (DGfS) rendelkező rendszerállító szakember, kiképző rendszerállító tréner és specifikus coaching technikák (wingwave, theta floating, párkapcsolati coaching) alkalmazására jogosult coach az alábbiak tekintetében nyilatkozom.

Az általam végzett tevékenység nem minősül pszichoterápiának és nem minősül nem-konvencionális eljárás alkalmazásának. Munkám során az egészséges, elakadásokkal küzdő személyek lelki jóllétének fenntartását tudom támogatni a rendszerállítás és a coaching eszközeinek segítségével egyéni és csoport folyamatokban. Az általam nyújtott szolgáltatásokat ügyfeleim önszántukból veszik igénybe és tisztában vannak a szolgáltatás igénybevételekor, hogy nem végzek egészségügyi, pszichoterápiás és nem-konvencionális eljárásnak számító tevékenységet.

Szakmai kompetencia táram (melynek elemire támaszkodom) itt tekinthető meg: http://www.belsoeroforras.hu/margo. Kialakított munkamódszerem integrált szemléletű, módszer ötvözetekkel dolgozom, alapvetően tanácsadási munkakeretben.

Minden ügyfelem aláírásával, vagy ha regisztrált felhasználó regisztrációja tényével,(ahol elfogadja Általános Szerződési Feltételeimet) elismeri és tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vett szolgáltatás nem minősül az 1997. évi CLIV törvény (Eütv.) 103.§-ban rögzített pszichoterápiának, valamint 104.§-ban rögzített nem konvencionális eljárásnak. „

Nyilatkozat elfogadása

A Nyilatkozat alapján minden Ügyfél megfelelő tájékoztatást kap a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások mibenlétéről. Jelen ÁSZF-be foglalt nyilatkozatot minden regisztrált Felhasználó elfogadja, mint regisztrációt megelőző információt. Nem regisztrált Ügyfelek az erre bevezetett nyomtatványon fogadják el a nyilatkozatot.

Praktikusan minden személyes vagy online alapú ügyfélmunka során kéri a Vállalkozó a nyilatkozat elfogadását aláírással. A nyilatkozatra külön nyomtatvány került rendszeresítésre, melyen az ügyfél kapcsolati és számlázási adatait is megadja. A nyilatkozatok megőrzésre kerülnek. A csoportfolyamatokhoz kapcsolódóan minden Ügyfél minden alkalommal nyilatkozik, amikor aláírja a csoport jelenléti ívét. Nyilatkozat tétele előtt minden csoportot megelőzően megkapja a tájékoztatást.

 

VI.IDŐPONT FOGLALÁS ÉS LEMONDÁS

Bejelentkezés

Amennyiben sikerült a weblapon található információk alapján vásárlási döntést hozni (praktikusan időpontot kérni) az érdeklődőnek, szükséges, hogy a megkereső mailben feltüntesse melyik szolgáltatást/ terméket szeretné igénybe venni.

A megkeresése során szükséges, hogy mind nevét, mind telefonszámát megadja. Ezen személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Irányelvekben kap tájékoztatást. A vállalkozás ügyfeleitől csak a szükséges minimális adatot gyűjti be és kezeli.

Az Ügyfél megoszthat a vállalkozóval a minimálisnál lényegesen több személyes adatot. Különös tekintettel arra, ha kitölti jelentkezése kapcsán a felkészülés családállításra (Kérdések a családról) kérdőívet. Ezen kérdőív külön kezelésre és feldolgozásra kerül és csakis az ügyféllel megbeszélteknek megfelelően kerül használatra. Praktikusan ez azt jelenti, hogy kizárólag az ő személyes folyamatában kerül használatra minden információ.

A bejelentkezés során a Vállalkozó általában több időpontot ajánl ki minden őt megkereső Bejelentkezőnek. A kiajánlás nem jelenti, hogy fenntartott az időpont az időpont kérőjének. Annak a foglalása kerül előbb elfogadásra, aki időben hamarabb visszajelez a kiajánlott időpontra. Többek között ezért kéri a Vállalkozó a telefonszámot is megadni jelentkezéskor, mert ilyen esetben telefonon  felveszi a kapcsolatot a Bejelentkezővel, hogy megfelelő új időpontot tudjanak egyeztetni. 

Telefonos megkeresés esetén igyekszik minden érintettet visszahívni a Vállalkozó 3 munkanapon belül. Amennyiben ez nem sikerül, az azt jelenti, hogy a Vállalkozó nem tudja 9-20 óra közötti idősávban visszahívni az őt keresőt elfoglaltsága miatt. Ilyenkor mail útján javasolt a kapcsolatfelvétel. 

Lemondás

A szolgáltatás igénybevételét megelőzően jogában áll mindenkinek az elállás a szolgáltatás igénybevételétől annak egyeztetett időpontja előtt 24 órával. Az elállás preferált módja az írásos elállás. Ha ez megoldhatatlan, akkor a telefonos értesítés.

Ha nem történik lemondás, akkor az ülés vagy a csoporton való részvétel teljesültnek tekintett és kiszámlázásra kerül. Ha olyan bejelentkezett Ügyféllel fordul elő a meg nem jelenés, aki még nem adta meg számlázási adatait, akkor csakis olyan esetben áll módjában a Vállalkozónak új időpontot adni, amennyiben az Ügyfél rendezi a le nem mondott alkalmat.

Vis major esetek előfordulhatnak. A vis major esetét a Vállalkozó az Ügyféllel közös kommunikációs folyamatban állapítja meg.

 

VII. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, ÁRKÉPZÉS 

Árlista

Megvásárolható termékekről és szolgáltatásokról és az aktuális árakról az alábbi oldalon tájékozódhat:

Bejelentkezés és árak>>

A Vállalkozó ezen az oldalon gyűjti össze és közli a mindenkor aktuális árait. Jelen ÁSZF elfogadásával elfogadásra kerülnek a szolgáltatási árak is. A feltüntetett árak bruttó árak. A vállalkozás szolgáltatásai nem tartoznak jelen időben az áfa körbe. Így a nettó és a bruttó árak megegyeznek.

A Vállalkozó jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap fent ismertetett menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Vállalkozó nem vállal.

Általános díjképzési szabályok

Az óradíja szolgáltatások esetében minden megkezdett negyedóra leszámlázásra kerül.

Az ülésdíjas szolgáltatásoknál a választott vagy a szolgáltatási ismertetőben megjelölt gyakorlati tapasztalatokon nyugvó üléshossz fizetendő akkor is, ha nem kerül minden idő felhasználásra. Csúzsás (praktikusan idő túllépés) esetén minden megkezdett plusz negyedóra számlázásra kerül.

Bizonyos esetekben az Ügyfél kedvezményben részesül, mely kedvezmény mibenlétéről kiállított számláján talál információt.

Jelenleg fizikai termékek, oktatási anyagok nem vásárolhatók a belsoeroforas.hu oldalon keresztül. Az oldal nem üzemel webshopként.

Fizetés

A fizetés a személyes munkáknál készpénzbe történik, megegyezést követően lehet átutalással is fizetni.

Az online munkák fizetési módja az átutalás. Átutalás a Vállalkozó II. pontban ismertetett számlaszámára lehetséges. Átutalás esetén az utalási megjegyzés rovatban kéri a Vállalkozó a kiállított számla számának feltüntetését. A Vállalkozó jellemzően utólagos utalást alkalmaz. Előre utalás lehetséges, ha az fel van tüntetve a részvétel feltételeként vagy valaki így szeretné a helyét vagy a kedvezményét biztosítani valamely alkalmon.

A csoportos alkalmaknál a készpénzes fizetés preferált. Minden alkalomról számla kerül kiállításra oktatás vagy üzletviteli tanácsadás szolgáltatási tartalommal.

Számlázás  

A számla a szamlazz.hu online számlázó alkalmazással készül el és innen kerül elektronikusan kiküldésre. A számla kiállításához személyes adatok szükségesek. A személyes adatok köréről és kezelési módjáról az Adatvédelmi Irányelvekben tájékozódhat.

A számla kiállítása kapcsán minden ügyfél tudomásul veszi, hogy Rudnicai Margit ev.  adatkezelő által az alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az szamlazz.hu oldalt üzemeltető KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41;), mint adatfeldolgozó részére. Ezen adatok: név, számlázási cím, mail cím.

Az Ügyfél elfogadja, hogy minden számláját kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. Az Ügyfélnek a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Vállalkozó által elektronikus úton küldött számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások megfelelőek legyenek a kézbesítéshez. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles azonnal elektronikusan írásban tájékoztatni Rudnicai Margit egyéni vállalkozót.

 

VIII. PANASZKEZELÉS RENDJE

Az Ügyfél a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az II. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:

A Vállalkozó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg az ügyfél részére.

A Vállalkozó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem járt sikerrel, az Ügyfél az alábbi szerveknél kezdeményezheti a vitás kérdés rendezését:

Székhely szerinti békéltető testületnél eljárás kezdeményezése.

Bírósági eljárás kezdeményezés.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. április 15.