null
FőoldalOldaltérkép

 

"A gyógyítás szíve a szív." (Richard Gordon)

 

RUDNICAI MARGIT 

+3630 722 3621; margo.belsoeroforras(kukac)gmail(pont)com

Avatar mini kurzusok

Ezeknek az ingyenes mini-kurzusoknak a középpontjában olyan gyakorlatok vannak melyek önálló tanulásra használhatók. A feldolgozás során élményeket szerezhet a teremtés tudatosságáról és a fizikai univerzum csodáiról. Az Avatár mini kurzusok alkotója Harry Palmer.

Az Avatár mini-kurzusokat pdf. formátumúak, letöltésükhöz  Adobe Acrobat szükséges!

A letöltés előtt érdemes megtudnia mi is az az Avatar Módszer>>

Mini-Course 1 :The Avatar Personal Integrity Course

A fájl angol nyelvű (magyar nyelvű változat is letölthető) és tartalmazza az Avatár személyes integritás kurzus mind a 6 lépését.  Ez a kurzus erőteljes tudatosság növekedést eredményez, próbálja ki és szerezzen bizonyosságot. Kövesse a lépéseket és adja meg magának a valóban őszinte felfedezés lehetőségét. Várhatóan javulni fog a közérzete, bepillantást nyer a támadó- és együttműködés- képtelen részeibe és a felszabadítja teremtő energiáit.

Itt férhet hozzá a minikurzushoz>>

 

Mini-Course 2 : The Avatar Basic Attention Management Course

Ez a Harry Palmer által megalkotott mini-kurzus sorozat második része. A minikurzus az emberi figyelemre – mint a emberi tulajdonságok legfontosabbikára - irányul, amely megőrizhető és visszaállítható. Az egész kurzus többszöri ismétlése mélyebb megértést tesz lehetővé.

Itt férhet hozzá a minikurzushoz>>

 

Mini-Course 3 : The Avatar Basic Will Course

Ez a harmadik az Avatar mini kurzusok sorában. Olyan  minőségeket kutat, mint választás és döntés, szándék és a figyelem, teremtés és kitartás – emberi akarat. Ennek a kurzusnak az alapjai az első Avatár anyagából illetve a Felemelkedés könyvből vannak, melynek szerzője Harry Palmer.  A gyakorlatok szándéka az, hogy 1.  ) növekedjen a megértés az akarat működésével szemben 2.) növekedjen a képesség a szándék működtetésére. A kurzus esetleges ismétlése a mélyebb megértést segíti elő.  Javasoljuk az új tanulóknak, hogy a 1. Személyes integráció és a 2. Figyelem kezelése előtt célszerű elvégezni az Akarat-kezelő kurzust.

Itt férhet hozzá a minikurzushoz>>

 

Mini-Course 4 : The Avatar Creating Definition Course

Az Avatár mini kurzus sorozat 4. tagja a nem fizikai lények és a világegyetem anyaga közötti összefüggéseket kutatja. Ennek a kurzusnak az alapjai a Felemelkedés és az Élj szándékaid szerint című Harry Palmer könyvekből valók, valamint a „forma és formanélküliség” című korai Avatár előadásból származnak. A kurzus gyakorlatai bemutatják a tapasztalás szempontjait, a létezők természetét, a létrehozott képességeket és a jellegzetességek meghatározását. Ennek a mini kurzusnak a célja, hogy arra ösztönözze az embereket, hogy jobb életkörülményeket teremtsenek önmaguknak és minden létezőnek.

A fokozott érthetőség kedvéért  feltétlenül javasolt az alábbi kurzusok anyagának ismerete:1. Személyes Integráció, 2. Figyelem kezelése és a 3. Szándék kezelése.

Itt férhet hozzá a minikurzushoz>>

 

Mini-Course 5 : The Forgiveness Option

A megérzéseknek nincs szükségük döntésekre. Nem kell mérlegelni a (szükségtelen) következményeket, nincs szükség vélemények begyűjtésére, megbánásra és nincsenek hibák. Nem kell megállni, agyalni, gondolkodni, nem kell semmit megérteni. Nincs karmikus következmény. Csak reagálni kell: ’inger és válasz’,’harcolsz vagy menekülsz’, ’eszel vagy megesznek’, ’túlélsz vagy meghalsz’. Lehet, hogy vonzónak találjuk az ösztönös létezést – addig minden bizonnyal, amíg ránk nem kerül a sor: amikor minket esznek meg.

Ezzel ellentétben az intelligens teremtmények döntést hoznak és együtt élnek döntéseik következményeivel. Az intelligencia az indulatok kordában tartását, a legjobb lehetőségek felkutatását jelenti, valamint azt, hogy a választások közötti mérlegelés során vegyük figyelembe a lehetséges következményeket.  A döntéshozatal a személyes felelősségvállalás eszenciája, melyet szabadságként, bűntudatként, szomorúságként vagy dühként élünk meg. Az intelligens lények előtt álló egyik legkeményebb döntés a megbocsátás.  Az Avatár mini kurzus sorozat ötödik tagja a megbocsátás folyamatát és ennek következményeit kutatja. 

Itt férhet hozzá a minikurzushoz>>

 

Mini-Course 6 : Belief Management

"Amit hatásként észlelünk, nem más, mint amit igazságként fogunk elfogadni.  Az eszköztár, amivel hatást akarunk valamire gyakorolni, nem más, mint cselekedeteink összessége. Az észlelés tökéletlensége és képességeink nem kellő ismerete adja azt, ami miatt a dolgok olyanok, amilyenek.  Ha az észlelés tökéletesedik és eszköztár szélesedik, a dolgok „másmilyenekké” válnak.  Amik igazak a létezés egyik szintjén, nem feltétlenül igazak a létezés egy másik szintjén. A dolgok, amik igaznak látszanak az egyik perspektívából, nem feltétlenül igazak egy másik perspektívából. A legtöbb nézeteltérés és konfliktus, különösen a vallásban, a filozófiában és a pszichológiában,nem azt jelenti, hogy nem ugyanazt látjuk, hanem azt, hogy amit látunk, azt más szemszögből, más perspektívából értékeljük. Azok a praktikák és eljárások, melyek a létezés egyik szintjén  megvalósíthatók, egyáltalán nem biztos, hogy eredményeket hozhatnak a létezés egy másik szintjén. Rendkívül fontos tudni, hogy a mi a megfigyelő tudati koordináta rendszere, hiszen ez adja meg a megfigyelés valóságosságát A részegek néha bizony tényleg rózsaszín nyulakat látnak!" Harry Palmer

Mivel az Avatar hit-kezelő eljárásai közvetlenül a hitrendszereket használó tudatot célozzák, ezért a gyakorlatok automatikusan illeszkednek a létezésnek ahhoz a szintjéhez, amelyet az illető megtapasztal. Könnyen tudjuk konkrét kategóriába vagy szintekbe sorolni azt, amit létezőként definiálunk. A létezőket kategorizálhatjuk és meghatározhatjuk az alapján, hogy ha rájuk tekintünk, milyen hatást vagy bizonyosságot váltanak ki belőlünk, esetleg az alapján, mekkora egyetértést vagy vágyat tanúsítanak irántuk más nézőpontok, netán az alapján a rendszer vagy módszer alapján, amin keresztül érzékelünk. Beszélhetünk személyes valóságokról, érzékszervi valóságokról, fogalmi valóságokról, hasonlóságokról és különbözőségekről, de végső soron a létezés bármely szintjét tekintjük is, hiteink eredményéről fogunk beszélni. A hitek azok a színes lencsék, amelyek a „minden létezőből” kiszűrik, hogy mit kívánunk megtapasztalni.

A hiteink kezelése mini-tanfolyam – a minitanfolyamok sorozatának hatodik része – a hiteink és tapasztalataink közötti kapcsolatot vizsgálja meg.

Itt férhet hozzá a minikurzushoz>>

 

Mini-Course 7 : The Avatar Basic Life Alignment Course

A siker garanciája - az ön életének értelmével összhangban álló élet kialakítása. Megállapítva ezeket és összehangolódva velük az egyszerű emberek is nagyszerű emberekké tudnak válni. 

Az élet alap-irányultsága – a mini tanfolyamok sorában a hetedik - a figyelem, a motiváció és a célkitűzések között kapcsolatot keresi, és összehangolja őket az ön életcéljával.

Itt férhet hozzá a minikurzushoz>>