null
FőoldalOldaltérkép

 

"A gyógyítás szíve a szív." (Richard Gordon)

 

BELSŐERŐFORRÁS.HU

RUDNICAI MARGIT

Ha érdeklik az oldal azon tartalmai melyeket regisztrált felhasználóink érhetnek csak el, akkor kérem hozzon létre egy fiókot magának itt

 

 

Családfelállítás csoportban. Részletek itt. 

Egyéni családfelállítás online. 

Részletek itt.

Nemzetközi előírásoknak megfelelő rendszerállító képzés - szakmai képzési év 2020. őszén - jelentkezési határidő 2020. augusztus 31.  Részletek itt

Theta Floating Coaching. Részletek itt.

Interjú  Palkó Zsuzsival a Vörösmarty Rádióban itt

Zárt önismereti csoport 2020 őszén - jelentkezési határidő 2020.augusztus 31. Részletek itt.  

 

 

 

 

A szervezetállításról dióhéjban

„Bert Hellinger azt feltételezi, hogy a Létezéshez van hozzáférhetőség a látható mögött, és vannak természeti törvények és rendek, melyet maga a természet adott, nem pedig ember általi, és amit jobb elfogadni és követni, mint ellenállni.”

Gunthard Weber

Mi a szervezetállítás? 

szervezetállítás vezető- és szervezetfejlesztésre, illetve stratégiai döntések támogatására alkalmas módszer, mely Németországban indult útjára, azonban manapság a világ számos országában sikeresen alkalmazzák.

A szervezetállítás módszerét minden olyan szervezetnek érdemes alkalmaznia, melyek irányításában, működésében problémák jelentkeznek vagy stratégiai jellegű döntések előtt áll.

A szervezetállítás olyan tanácsadási és helyzetfeltáró eszköz, mely rámutat a szervezetben jelen levő rendre és rejtett dinamikákra. Feltárja a szervezetben megmutatkozó ki nem mondott törvényszerűségeket, kapcsolatokat, motivációkat. Jól láthatóvá teszi a problémát.

A módszer gyorsan tud döntő fontosságú információkat a felszínre hozni. Ez teszi lehetővé azt, hogy pénzzel, a humán és egyéb erőforrásokkal való gazdálkodás fontos segítő eszköze lehessen. Jó eszköz döntés előkészítéshez, mert segítségével modellezhetők a döntés lehetséges következményei. Nagyon jól használható projektvizsgálatokhoz. Ennek keretében modellezhető a projektek (akár termékek) életképessége a piacon, a projekt gyenge pontjai, az egyes szűk keresztmetszetek projektre gyakorolt hatásai és más, a projekt életében fontos szempontok. Használható akárkampányok előkésztésére is, ugyan is a piac egyes szereplőinek megjelenítésével gyors és pontos információk tudnak a felszínre kerülni, amely jelentős mértékben képes a kampányok költségvetését befolyásolni.

munka mindig a kiinduló helyzet megbeszélésével kezdődik, majd ez után az állító és az állításvezető megbeszélik, ki kerüljön be a térbe. Az állítás történhet képviselők segítségével (csoportmunka) vagy különféle jelképek segítségével (egyedi munka) is. A képviselőket vagy jelképeket mindig az állítást kérő helyezi el a térben kiinduláskor.

A képviselők visszajelzései alapján történik annak feltárása, ami van.Változtatások ez után történhetnek. A változások különféle elmozdulások, mozgások, mondatok, új elemek (képviselők) segítségével érhetők el.

A szervezetállítás alapjait Bert Hellinger fektette le, a ma alkalmazott módszerek zömét pedig követői (élükön Insa Sparerrel és Mathias varga von Kibéddel) fejlesztették ki. 

A szervezeti mező

Az állítás során megkérdezünk egy szellemi vagy morfogenetikus (morfikus) mezőt (Rupert Sheldrake nyomán). A mező gyakorlatilag egy információs háló, mely az összetartozó lények között láthatatlanul van jele. (A mező meglétét és működési törvényszerűségeit a modern fizika több jeles képviselője is bizonyította, de tapasztalták már viselkedés biológusok és társadalomkutatók is.)

Ilyen morfikus mezők a természetben széles közben megfigyelhetők, ennek hatására tudják például a termeszek újból és újból létrehozni váraikat, a pók megszőni a hálóját, de egy bizonyos helyen ismétlődő balesetek is az élő morfikus mezőre utalnak. Ugyan ez a morfikus mező figyelhető meg a szervezetek esetében is, hisz minden szervezet összetartozó munkatársak hálója.

Most pedig nézzünk egy kvantumfizikai megközelítést a mezőkről: „Ha mind kapcsolatban állunk a Mezőn keresztül, akkor talán van mód ezen óriási energiainformációs készlet megcsapolására és a benne levő információk kinyerésére. Egy ilyen hatalmas, hasznosítható energiakészlettel gyakorlatilag bármi lehetséges lenne, feltéve persze, ha az ember rendelkezik valamiféle kvantumstruktúrával, amely lehetővé teszi számára a hozzáférést.”(Lynne McTaggart) Ezen az úton továbbindulva a fizikusok a lehető legmagasabb szintű kvantumrendezettséget élő rendszerekben találták meg, többek között az emberben is. Talán így már ne is olyan furcsa, ha ezekkel a mezőkkel kezdünk el dolgozni, és hogy a képviselők nagyon pontosan meg tudják „csapolni” ezt az információtengert.

Ebben a szervezeti mezőben különféle törvényszerűségek érvényesülnek és többféle zavar  is keletkezhet ezek megsértéséből.

A szervezetállítás történhet csoportos vagy egyéni formában. 

Milyen helyzetekben lehet hasznos a szervezetállítás?

Belső szervezeti konfliktusok.

Belső kommunikációs zavarok.

Belső szervezeti átalakítások várható hatásainak vizsgálata.

A szervezet belső erőforrásainak – akár rejtett erőforrásoknak is – a feltárása.

Magas fluktuáció.

Munkatársak kiválasztása, felvétele, beillesztése, elbocsátása.

Szervezeti összeolvadások támogatása, nehézségeinek megoldása. Tervezett összeolvasztások előtt hatásvizsgálat.

Értékesítési nehézségek, vevőkkel való feszültségek.

Szállítókkal megmutatkozó nehézségek.

Új ötletek életképességének vizsgálata.

Új fejlődési utak megjelenésének elősegítése.

Csapatépítésként is kiválóan alkalmas lehet ez a módszer, amennyiben belső emberekkel un. fedett állítás formájában történik.

Támogathatók a vezetők is a módszer segítségével, hisz akár rejtett információk, készségek is felbukkanhatnak a hatására.

Bármely más szervezeti probléma okának feltárására.

A szervezetállítás kapcsán van néhány fontos és tisztázandó kérdés, ezekről olvashat a folytatásban

Mennyit mondjon az állító a csoport előtt?

Keveset és csak tényeket 3-5 mondatban. A röviden és tömören megfogalmazott téma (probléma feltárás és elérendő cél egyaránt) az állítást kérő részéről fókuszált energiát biztosít a munkához és megmutatja a téma megoldása iránti elkötelezettség mértékét is. Valamint rávilágít arra is, hogy a munka megkezdése előtt milyen a hozzáállása az állításkérőnek a problémához. A puszta kíváncsiság nem elegendő a munka sikeréhez, azonban a nyitottság és a megoldás iránti elkötelezettség igen.

Amennyiben bonyolultabb a probléma, netán a szervezetállítás egy szervezetfejlesztő munka része, akkor érdemes előzetes alapos interjút folytatni az érintettel, érintettekkel a tények feltárásának elősegítésére.  Ebben az esetben is kevés információ szükséges a tényleges állítás előtt.

A tények szabad teret adnak a képviselőknek ahhoz, hogy saját érzékelésükre bízhassák magukat. A vélemények és ítéletek bekorlátozzák a mozgásteret!

A képviselők érzékelése

A képviselet alatt a képviselők egy információs térre kapcsolódnak rá. Ilyenkor érzékelik a megjelenített rendszer tudatos és nem tudatos kapcsolati hálóját. A képviselet egy speciális érzékelési fajta, melyet néhány szakember idegen érzésnek hív, von Kibéd pedig reprezentáló érzékelésnek. Wilfried Nelles pedig a tudati fejlődés egyfajta előfutárának tekinti mely felé egyre inkább az emberiség tart.

Amikor képviselőként belépünk egy térbe, nagyon hamar elkezdjük érzékelni kapcsolatainkat a többiekkel. Ezek testi érzetek, nyomások, lökések, húzások formájában jelenhetnek meg, időnként pedig teljes mozdulatlanság, begubódzottság érzés képében. Sokszor intenzív érzelmek is társulnak hozzá, időnként pedig erőteljes érzelmi tartalmú mondatok. Olyan információk a felszínre kerülnek, amelyek külső nézőpontból nem hozzáférhetők. Ezen felbukkanó információk sokszor generálnak felismeréseket.

Mind a családállítás mind a szervezetállítás képviseleti érzékelése a kettő módszertan közötti összekötőkapocs, a közös. Ami még tapasztalható, hogy a szervezetek struktúrájának, az üzletben zajló folyamatoknak a megjelenítése során nem annyira intenzívek az érzelmek, mint a családállítás során.

A képviselet utóhatásaként sokszor fejlődik a mindennapi érzékelése is a résztvevőknek. Mind könnyebben tudnak különbséget tenni a saját folyamataik érzékelése és mások érzékelése (fenn említett idegen érzés) között. Ez pedig már átvezet minket az érzelmi intelligencia fejlesztés tárgyköréhez. Összességében elmondhatjuk, hogy a képviseleti tapasztalatok fejlesztik az érzelmi intelligenciát és az intuíció képességét s mindezt élvezetes formában teszik.

Amikor beszivárog a magánélet is a cégbe

A szervezetállítás esetében a megbízás a szervezeti problémák megvizsgálására irányul. Ugyanakkor itt is megjelenhetnek a kulcsemberek családi rendszeréből fakadó problémák. Minden ezen témakörön való munka előzetes jóváhagyáshoz és engedélyhez kötött dolog. Ezek hiányában nem szabad foglalkozni vele. Ugyanakkor, ha az állítás kérő ehhez hozzájárul, akkor érdemes vele foglalkozni, hiszen sokszor tapasztalható, hogy a családrendszeri mintázatok ismétlődnek a munkahelyen is. Ha a családrendszeri mintázat megoldásra kerül annak a helyén, akkor teljesen új perspektívák tudnak megjeleni a munkaszervezeti létben is.

Idegenekkel vagy a szervezet tagjaival?

Ez mindig fontos és tisztázandó kérdés. Az állítás sokszor intenzívebb és tisztább lehet olyan emberekkel, akik korábban nem ismerték egymást. Ezek az emberek teljesen egyenrangúként, nyitottan, és a megoldások szolgálatában tudnak együttműködni. Míg az egy szervezethez tartozókat saját szervezetük érzékelési, kommunikációs vagy bizalmi konfliktusai erőteljesen gátolhatnak.

Ez a probléma fedett állítással oldható meg, amikor is senki nem tudja kit is képvisel pontosan. Ilyenkor az előzetes elvárások, érdeksérülések kívül tudnak maradni és minden résztvevő rábízhatja magát saját érzékelésére. Ilyen állításokban is „megdöbbentő” információk kerülhetnek napfényre.

Az eredményesség kérdése

Az állítási munka tág teret tud adni a kísérletezésre, ám nem játék. Nem egy társasjáték, ahol szabadon mozgathatunk embereket, hanem egy mély, a spiritualitás határain mozgó munka. A szervezetállítás megoldás-orientált tényfeltáró eszköz. Az eszköz lehetővé teszi több alternatíva vizsgálatát is, amennyiben ezek el?mozdítják a megoldások felbukkanását.

Akkor tekinthető befejezettnek egy állítás, amikor minden résztvevő megtalálta a maga számára legjobb helyet vagy jobban érzi magát, mint a kiinduló állapotban. Ez az oki szinten megmutatkozó újfajta rendezettség az, amit a szervezetállítás során el tudunk, el lehet érni. Ebből tudnak újfajta következmények megszületni.

Mi van utána?

Várakozás, mérlegelés. Minden állításnak van egy lecsengési folyamata. Ezen folyamat során gyakran mintegy maguktól megoldódnak addig megoldhatatlannak hitt problémák. Nagyban tudja a feldolgozási folyamatot támogatni, ha állítási jegyzőkönyv készül vagy a záró képről egy ábra (fotó), netán egy írásos jegyzet az elhangzottakról ábrák nélkül.

A jegyzőkönyv a megoldási szakaszokról tartalmaz fontos információkat, szintúgy az írásos jegyzet is, a záró kép ábra (fotó) pedig a megoldási helyzetről. Az állítást kérő legjobb cselekvése a folyamat többszöri felidézése, együttmozgás az állításon megmutatkozó oki szinttel. Csak ez után érdemes konkrét cselekvésekben megnyilvánulni. Ilyenkor a cselekvések racionális és intuitív szinten egyaránt összehangolt belső állapotból történnek, ez pedig a legkedvezőbb együttállása a helyes döntéseknek.

Mi igen és mi nem?

A szervezetállítás egyfajta új módszertana a szervezeti diagnózisnak. Fontos és értékes információkkal szolgál gyorsan. Nem csodamódszer, ám csodálatos, megdöbbentő, felkavaró hatása lehet alkalmazásának.

Ugyanakkor nem helyettesítheti a szervezetfejlesztést, a tréninget, a tanácsadást. Ezeket remekül ki tudja egészíteni és érdemes is ezek kiegészítéseként felhasználni. Nagyon jól beépíthető az üzleti coaching folyamatokba is, hiszen olyan rejtett dimenziókat tud megmutatni, melyek a beszélgetési folyamatban e nélkül csak ritkán vagy lassan tudnak feltárulni.

Mivel a szervezetállítás önmagában is megoldás orientált folyamat, nagyszerűen párosítható olyan coach szemlélettel, mint a megoldás orientált coaching (solution focus), és a brief coaching.

Még több információ

A szervezetállítási szolgáltatásról itt tud bővebben tájékozódni. 

Amennyiben tematikusan és összeszedetten, még néhány információval kiegészítetten kíván tájékozódni a szervezetállítási szolgáltatásról, regisztráció után le tud tölteni egy dokumentumot itt