null
FőoldalOldaltérkép

 

"A gyógyítás szíve a szív." (Richard Gordon)

 

BELSŐERŐFORRÁS.HU

RUDNICAI MARGIT

 

 

Családfelállítás csoportban. Részletek itt. 

Egyéni családfelállítás online. 

Részletek itt.

Nemzetközi előírásoknak megfelelő rendszerállító képzés - szakmai képzési év 2020. őszén - jelentkezési határidő 2020. augusztus 31.  Részletek itt

Theta Floating Coaching. Részletek itt.

Interjú  Palkó Zsuzsival a Vörösmarty Rádióban itt

Zárt önismereti csoport 2020 őszén - jelentkezési határidő 2020.augusztus 31. Részletek itt.  

 

 

 

 

Ha valamilyen kérdése van, információra van szüksége, vagy szeretne jelentkezni akkor kérem írjon nekem. Amint tudom, felveszem Önnel a kapcsolatot. Mail címem: margo (kukac)belsoeroforras.hu

Ha érdeklik az oldal azon tartalmai melyeket regisztrált felhasználóink érhetnek csak el, akkor kérem hozzon létre egy fiókot magának itt

Szupervízió

"Mi kell ahhoz, hogy kompetens segítőkké válhassunk? Elsősorban az, hogy saját személyiségünket tegyük e szakmai feladatokra alkalmas, kicsiszolt munkaeszközzé. A professzionális autonómia és szakmai identitás a módszertani tudás és személyiségi felkészültség együtteséből formálódik ki, a fejlődés e vonatkozásban is folyamatosnak tekinthető. Valakivé, így segít-ő/hető szakemberré is csak a másik segítségével válhatunk, melynek során legdöntőbb a szakmai személyiség működtetésének, fejlődésének a szolgálata. E tanulás azért speciális, mert a benne kulcsfontosságú tudásanyagra csak a személyiség rendszerén át tudunk szert tenni, bármely módszer csak az élő anyagon át válik hatékonnyá, magába véve se jó se rossz. Az élő anyag pedig a személyiség, önmagam megértése, megtapasztalása az adott, konkrét szakmai helyzetben, viszonylatban, mely páratlanul egyedi jelentések kontextusában tükröződik."

Bagdy Emőke

A szupervízióról dióhéjban

Mi az esetmegbeszélés?

Az esetmegbeszélés rendszerint a konkrét esetről szól, azaz komplexen az ügyfélről (ez jelenti az egyént, a családját, az őt körbevevő közösséget), a problémáról (mi az ügyfél elakadása, nehézsége), a cselekvési tervről és az ehhez kapcsolódó akcióról. Az esetmegbeszélés célja segíteni és megerősíteni a szakembert segítő kérdésekkel, a dilemmák közös átbeszélésével, új ötletekkel, nézőpontokkal. Nagyon fontos, hogy az esetmegbeszélésnek mindig a konkrétumok és a realitások szintjén kell maradnia.

Mi a szupervízió?

A szupervízió olyan indirekt tanulási folyamat, amely a kommunikációs szűrők mögött rejlő előfeltevések, előítéletek, indulatáttételek feltárásával szakmai összefüggésben segít hozzá a kompetencia fejlődéséhez. A szakmai helyzetekből adódó elakadásokra való reflexió olyan megértést tesz lehetővé, ahol az önismeret által bővül a szakmai hozzáértés. A szupervízió tehát a segítő gyakorlatának módszeresen strukturált reflexiója. Mind az egyéni, mind a csoportos formában a reflektív élményfeldolgozás lehetőségét teremti meg. Célja a szakmai személyiség fejlesztése. A szupervíziónak a szakmai identitást kell tisztázni, és el kell vezetni a szupervizáltat az önmagáért felelősséget vállaló hivatásbeli személyiséghez.

A szupervízió tartalma

A szupervízió tartalma a személyes és a szakmai területek találkozási pontjában jelentkezik. A tartalmak az egyén szintjén kognitív, emocionális és módszertani területen jöhetnek létre. Ezek a személy egységében integrálódnak. A szupervíziós folyamat tárgya a szakmai identitás megmunkálása, a foglalkozási szerep és személyes identitás közti feszültségek feldolgozása.

A tartalmak mindig a szupervíziót igénybe vevő által hozott eset kapcsán bontakoznak ki. Tehát a szupervízió első lépése egy esetismertetés, esetmegbeszélés. Ám annak teljes folyamatán nem feltétlenül haladunk végig, csak a szükséges mértékben.

A szupervízió folyamatában lehetőség nyílhat az alábbiak átbeszélésére, átdolgozására:

•        motiváció tisztázás,

•        személyes készségek és lehetőségek felismerése és fejlesztése,

•        saját kompetenciahatárok felismerése és elfogadása,

•        szakmai beavatkozások lehetőségeinek felismerése és elemzése,

•        módszertani repertoár elemzése és bővítése,

•        gátló és fejlesztő struktúrák felismerése,

•        intézményi struktúrák felismerése (amennyiben intézményi keretek között dolgozik a szakember),  

•        származási családban elfoglalt hely, szerep összefüggése a jelen szerepekkel,

•        értékek és választások tudatosabbá tétele,

•        igény és valóság közti összeférhetetlenség feltárása,

•        saját viselkedési minták felismerése az élettörténet fényében.

A szupervízió formái

Egyéni szupervízió. Kétszereplős helyzet, ahol a szupervizált intenzíven dolgozhat egy szakmai problémán. Optimálisan kísérhető és támogatható ebben a folyamatban. A személyiséggel kapcsolatban a személyes szintet is lehet érinteni egy intenzív, bizalmi kapcsolatban.

Csoportos szupervízió. Egy tágabb tanulási környezetben a kollégákkal együtt történik, ahol ugyancsak a szakmai kontextus marad a folyamat tartalma.

A folyamatban kommunikációs és koordinációs készségek reflektálhatók és bővíthetők. Az észlelés, érzékelés és befogadás, mint megismerés, kölcsönösen indukálhatók, reflektálva a különböző tanulási stílusokra. Tartalmi elemként feldolgozható a csoport folyamat is, visszacsatolva a szakmai szintre. A többféle nézőpont alkalmat adhat saját és mások észlelésének tudatosítására, és a személyes szintű tartalmak megjelenését is elősegítheti. A kognitív szinten túl az érzelmek megjelenése, hatása és kezelése is mélyítheti a tanulási folyamatot. A csoport önmaga a folyamat létrehozója, és egyben eszköze a megértésnek. A sokszínű visszajelzés a bizalmat erősíti, elősegítve a valós helyzetek sokszínű tanulását is.

Módszer

A szupervízió, mint a segítők segítése feltételezi, hogy a segítséget kérő segítő kompetens szakembere a hivatásának. Ebből következik, hogy a szupervíziós helyzet legfontosabb feladata nem bizonyos módszertani elvek végrehajtása vagy általános megértési modellek generálása, hanem a működési problémák és a létrejött kontextus minél teljesebb és mélyebb olvasataink a feltárása a feldolgozás folyamatában. A saját működési módunk tanulása.

A szupervíziós intervenció esetében arról van szó, hogy a szupervizált által előadott esettel kapcsolatban kérdéseket teszünk fel, illetve feltételezéseknek adunk hangot. Tesszük azt azért, hogy a szupervizált számára ezek új/másfajta ösztönzést jelenthessenek, hogy a történteket jobban, más oldalról és árnyaltabban megérthesse, és így alkalma nyíljon arra, hogy másképpen cselekedhessen. A kérdéseink mentén megfogalmazódik a személyes elakadás mibenléte. Az elakadás felszínre kerülésének gyorsítása érdekében alkalmazunk dramatikus, rendszerállításos, testorientált és szimbólumokkal dolgozó módszereket egyaránt.

A szupervizor legfontosabb szerepe, hogy támaszadó segítő embertárs legyen, akivel valóban beszélni lehet, és aki teret nyújt a segítséget kérő segítő számára.

Vakfolt és következményei – mikor gondolkodjunk szupervízióban?

A tudatalatti fontos túlélési stratégiájának része, hogy bizonyos dolgokat elnyomva tart. A munka térben megjelenhetnek ezek az elnyomott dolgok akár segítve, akár akadályozva a folyamatokat. Amennyiben erőteljes a megjelenés akkor érdemes a szupervízióban gondolkodni.

A megjelenés indikátorai a munkatérben és akár az otthoni térben is

Erőteljes érzelmi bevonódás

Indulatok megjelenése

„Szétesés”

Különös reakciók produkálása

Koncentráció zavara

Függőség nagyon gyors kialakulása az ügyféllel

Megakadás a munkamenetben

Rapport (kapcsolat) elvesztés az ügyféllel

Megszokott helyzetre adott nem megszokott válasz

Alap hozzáállás elvesztése

A napi alaphangulat drasztikus megváltozása

Különös, zavaró vagy erőteljes álmok, rémálmok a közös munka után

Szupervízió a gyakorlatban

Szupervíziós csoport 

Szupervíziós alkalmak: -

Helyszín

Részvételi díj

Szupervízió egyéniben

Rudnicai Margit

Elsősorban családfelállítás módszerével dolgozó szakemberek, valamint pszichológusok szupervízióját vállalom.

Elérhetőség: +36206628741, margo.belsoeroforras (kukac)gmail.com

Részvételi díj: 14.000,- Ft/ 2 órás alkalom.